Søknadsskjema

Søknad

  • Søknad om medlemskap i Den norske Druidorden av FGDO

  • Litt mer info om deg:

  • Hvorfor søker du om medlemskap (Frivilling utfylling)
  • Gi gjerne en kort beskrivelse av deg: sivil status, hva du arbeider med, hva som engasjerer deg etc. (frivillig utfylling)
  • Ønske om deltagelse i en bestemt grunnlosje. Kjenner du noe som medlem av Ordenen i dag, eventuelt hvem ?
  • DD dash MM dash YYYY