Den Norske Druidorden

Velkommen til Druidordenen i Norge.

Ordenens høye mål er å virke for menneskenes ideelle utvikling og å arbeide for et verdens-omspennende vennskap bygget på rettferdighet, velgjørenhet og broderkjærlighet.

Denne oppgaven søker Ordenen å løse ved at medlemmene tilegner seg kunnskaper av etisk og åndelig verdi.

Ordenen er politisk og religiøs nøytral. Som uttrykk for et gudsbegrep som alle medlemmer kan slutte seg til, uansett nasjon eller rase.