Den Norske Druidorden

Velkommen til Druidordenen i Norge.

Ordenens høye mål er å virke for menneskenes ideelle utvikling og å arbeide for et verdens-omspennende vennskap bygget på rettferdighet, velgjørenhet og broderkjærlighet.

Denne oppgaven søker Ordenen å løse ved at medlemmene tilegner seg kunnskaper av etisk og åndelig verdi.