SL EKER

+ -
Embetsmenn

SEE: 238 Roar Haug
SOE: 008 Lars Kristian Grøstad
SME: 018 Aasmund Sevaldrud
SBibl: 134 Erik Lindseth
SSkr: 108 Steinar Wold
SSkm: 104 Øivind Svåsand
SCM: 032 Finn Sverre Benterud
SV: 006 Arve Fjeld

+ -
Underlagte grunnlosjer

+ -
Møteliste

Møtedager

Torsdag07.03.2019
Kl. 19:00
I. gradInstallasjon av nytt embetskollegium losje Hringar
Onsdag13.03.2019
Kl. 19:00
I. gradInstallasjon av nytt embetskollegium losje Sølvstjernen
Mandag01.04.2019
Kl. 19:00
I. gradEkerråd. Arr losje Avalon (TjOE/EE)
Tirsdag09.04.2019
Kl. 19:00
I. gradArbeidsmøte om møtelistene (EE/Skr)
Fredag26.04.2019
Kl. 19:00
IV. gradKapittelmøte. Arr losje Sølvstjernen