SL EIDSIVA

+ -
Embetsmenn

SEE: 123 Arnfinn Lien
SOE: 004 Morten Olav Torgersen
SME: 119 Harald Juliussen
SBibl: 018 Jan Utengen
SSkr: 107 Per Harald Jørgensen
SSkm: 022 Trygve Hveem
SCM: 046 Magne Børresen
SV: 089 Roar Larsen

+ -
Underlagte grunnlosjer

+ -
Møteliste

Møtedager

Onsdag27.02.2019
Kl. 19:00
I. gradEmbetsmannsskifte; Losje Elysium
Onsdag06.03.2019
Kl. 19:00
IV. gradEmbetsmannsskifte Sl Eidsiva; Losje Silva
Onsdag10.04.2019
Kl. 19:00
IV. gradResepsjon, vert; Losje Elysium