SL EIDSIVA

+ -
Embetsmenn

SEE: 119 Harald Juliussen
SOE: 046 Magne Børresen
SME: 019 Sverre Brodal
SBibl: 018 Jan Utengen
SSkr: 107 Per Harald Jørgensen
SSkm: 003 Kjell Erik Nikolaisen
SCM: 144 Roar Stensbye
SV: 089 Roar Larsen

+ -
Underlagte grunnlosjer

+ -
Møteliste

Møtedager

Onsdag04.09.2019
Kl. 19:00
V. grad Ringmøte m/resepsjon, Losje Silva
Mandag09.09.2019
Kl. 18:00
III. gradEmbetsmannssamling, Ajertun
Tirsdag05.11.2019
Kl. 19:00
VI. gradOE-møte m/resepsjon, Losje Taiga
Torsdag09.01.2020
Kl. 19:00
I. gradBesøkslosje ; Losje Silva
Mandag20.01.2020
Kl. 19:00
I. gradBesøkslosje; Losje Nemeton
Onsdag29.01.2020
Kl. 19:00
I. gradBesøkslosje ; Losje Elysium
Onsdag12.02.2020
Kl. 19:00
I. gradFellesmøte, 40-årstegn, Kjell Arne Schjørn, Elysium
Torsdag20.02.2020
Kl. 19:00
I. grad40-årstegn; Svein Kåre Senderud, Losje Silva
Tirsdag25.02.2020
Kl. 19:00
I. gradBesøkslosje ; Losje Taiga
Mandag30.03.2020
Kl. 19:00
I. grad40-årstegn; Jens Granmorken, Losje Nemeton
Mandag27.04.2020
Kl. 19:00
IV. gradKapitelmøte m/resepsjon, Losje Nemeton