SL BORGAR

+ -
Embetsmenn

SEE: 067 Ulf-erik Veidahl
SOE: 028 Roar Minge
SME: 019 Svend-ole Walente
SBibl: 002 Trygve Eivind Holtbakk
SSkr: 008 Ole Peder Solberg
SSkm: 165 Bertil Knudsen
SCM: 148 Arne Aas
SV: 104 Finn Erik Johannessen

+ -
Møteliste

Møtedager

Mandag04.03.2019
Kl. 19:00
I. gradInstallasjon av nye embetsmenn Losje Ovatstjernen
Onsdag13.03.2019
Kl. 19:00
I. gradInstallasjon av nye embetsmenn Losje Kriton
Tirsdag19.03.2019
Kl. 19:00
I. gradInstallasjon av nye embetsmenn Losje Uxello
Torsdag28.03.2019
Kl. 19:00
IV. gradKapittelmøte installasjon SL embetsmenn Vert: Losje Druidborgen
Onsdag03.04.2019
Kl. 19:00
IV. gradKapittelmøte: Vert Losje Custos
Mandag29.04.2019
Kl. 19:00
I. gradBorgar Rådet terminlister, søknader V og VI grad