Medlemskap

Medlemskap

For å bli medlemskap i Forenede Gamle Druid-Orden (FGDO) må man være fylt 25 år. Kravet er ellers ordnede økonomiske forhold og god vandel. Stilling eller tittel er uten betydning. Det er bare personligheten som teller i vårt brorskap.

En eventuell søker må også merke seg er at Ordenen har lite til felles med vanlig foreningsliv. Man er hovedsaklig opptatt av ideelle spørsmål, man prøver å arbeide med seg selv, å utvikle sin ånd, sine kunnskaper, og tilegne seg en dyp og ren livsanskuelse.

Losjen søker å inspirere medlemmene for de ideelle og etiske Ordensmål, og håper på aktiv medvirkning når det gjelder karakterutvikling, velgjørenhet og utbygging av det druidiske brorskap.

 

Link til mail til «kanselliet@fgdo.no» for å be om informasjon