Internasjonalt druidisk arbeid

Druidismen har som en av sine fremste målsetninger å oppnå fred og forståelse mellom mennesker og nasjoner. For å prøve å oppnå disse høye mål, er det opprettet en multinasjonal organisasjon som heter International Grand Lodge of Druidism (IGLD). Alle brødre som har 2. grad eller høyere grader, kan være medlem. IGLD har ingen myndighet over nasjonale organisasjoner.

Hvert tredje år holdes en verdenskongress med det formål å stimulere kontakt mellom brødre og deres losjer over landegrensene, samt å drøfte druidismens videre ekspansjon. Vervet som verdenspresident går på omgang mellom landene. I tillegg til arbeidet innenfor IGLD, har mange losjer knyttet kontakter med losjer i andre land, og på denne måten etablert gjensidige vennskapslosjer. Gjennom vennskapslosjene oppnås det nær kontakt med brødre i andre land, samtidig som det sosiale arbeidet i egen losje stimuleres gjennom felles reisevirksomhet.

 

IGLD EmblemStjerne