Losje nr. 2 Syvstjernen

Horten 

Stiftet 7. november 1936

Losjelokale: Druidegården, Bekkegt. 5, 3181 Horten

EFS

lysstråle 


 

Tore Kristiansen!
Layout og tilrettelegging av websiden ved Tore Kristiansen   (1998)
Losjeemblem for websiden er tilrettelagt av Rune Nielsen